1,800,000đ
1,750,000đ
Độ rộng dây đai: 20mm
Loại dây đai: Đai thép
Phương thức đai: Dùng kẹp đóng đây đai
 
2,550,000đ
2,500,000đ
Độ rộng dây đai: 25-32mm
Loại dây đai: Đai thép
Phương thức đai: Dùng kẹp đóng đây đai
 
3,500,000đ
3,000,000đ
1,050,000đ
950,000đ
Kích thước dây đai: 12 - 15mm
- Độ dày dây đai: 0.6 - 1.0mm
- Dùng cho dây đai nhựa PP
- Phương thức niềng đai: kẹp băng tay và kẹp con bọ sắt
DANH MỤC SẢN PHẨM
FACEBOOK