Liên hệ
Đường kính trong d: 85 x 150 x 36mm
Đường kính ngoài D:150mm
Chiều Dầy Bi B: 36mm
Xuất xứ: Nhật bản

+HOLINE: 0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)
Liên hệ
các mã sản phẩm
53203 + U 203  /  53203 + U 203/C3  /  53204 + U 204
53204 + U 204/C3  /  53205 + U 205  / 53205 + U 205/C3
53206 + U 206

+HOLINE: 0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)
2,122,592đ

các mã sản phẩm
3215 A  /  3215 A/C3  /  3215 A-2Z  /  3216 A
3216 A/C3  /  3217 A  /  3217 A/C3  /  3218 A

+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ

các mã sản phẩm
4306 ATN9  /  61806-2RS1  /  6215-2Z  /  6311/C3    
6219-2Z/C3  /  4307 ATN9  /  61807-2RZ  /  6215-2Z/C3    

6311-2Z  /  6220  /  4308 ATN9  /  61807  /  6216-RS1    

6311-2Z/C3  /  
4309 ATN9  /  61807-2RS1  /  6216-RS1/C3

+HOLINE: 0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)

Liên hệ
 các mã sản phẩm

NKI 10/20/C3  /  NKI 100/30  /  NKI 100/30/C3    

NKI 100/40  /  NKI 100/40/C3  /  NKI 12/16    

NKI 12/16/C3  /  NKI 12/20  /  NKI 12/20/C3    

NKI 15/16  /  NKI 15/16/C3  /  NKI 15/20

Liên hệ
Các mã sản phẩm vong bi đũa
NJ 212 ECJ/C3   ,   NU 2205 ECP   ,   NU 224 ECM   ,   NJ 212 ECP
NU 2206 ECJ   ,   NU 224 ECM/C3   ,   NJ 212 ECP/C3   ,   NU 2206 ECP
NJ 213 ECJ   ,   NU 2207 ECP   ,   NJ 213 ECJ/C3   ,   NU 2208 ECJ
NU 2208 ECP   ,   NJ 213 ECP/C3   ,   NU 2209 ECJ   ,  NJ 214 ECJ
NU 2209 ECP  ...........

+HOLINE: 0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)

Liên hệ
các mã sản phẩm

21305 CC  /  23218 CCK/W33  /  21305 CC/C3    

23218 CCK/C3W33  /  21306 CC  /  23220 CC/W33    

21306 CC/C3  /  23220 CC/C3W33  /  21307 CC    

23220 CCK/W33  /  21307 CC/C3  /  23220 CCK/C3W33    

21308 E  /  23220 CCK/W33 + H 2320

+HOLINE: 0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)
Liên hệ

các mã sản phẩm
1307 EKTN9  /  1307 EKTN9/C3  /  1312 EKTN9    

1200 ETN9  /  1312 EKTN9/C3  /  1201 ETN9    

1202 ETN9  /  1313 EKTN9/C3  /  1203 ETN9    

1318  /  1204 ETN9  /  1318/C3

+HOLINE: 0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)

Liên hệ

kích thước đường kính trong d 85mm,
đường kính ngoài D 150mm,
chiều dầy bi B 36mm
Hãng sản xuất: NTN Chính hãng

+HOLINE: 0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)