Liên hệ

Bàn tinh chỉnh quang học bằng tay tuyến tính 3 hướng XYZ Kiểu LD40, LD60, LD80, LD90, LD125 Bằng Thép Không Gỉ độ chính xác cao

chuyển động tuyến tính theo ba trục XYZ

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Bàn tinh chỉnh quang học bằng tay tuyến tính 3 hướng XYR Kiểu LS40, LS60, LS90, LS100, LS125 Độ chính xác cao LSP 40, LSP 60, LSP80, LSP90, LSP125

chuyển động tuyến tính theo ba trục XYR

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Bàn tinh chỉnh quang học bằng tay tuyến tính 4 hướng XYZR Kiểu LTP40, LTP60, LTP90, LTP100, LTP125 

chuyển động tuyến tính theo ba trục XYZR

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Bàn tinh chỉnh quang học bằng tay tuyến tính 2 hướng XY Kiểu LY40,LY60

chuyển động tuyến tính theo hai trục XY

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Bàn tinh chỉnh quang học bằng tay tuyến tính Trục X Kiểu LW

chuyển động tuyến tính theo trục X

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Bàn tinh chỉnh quang học bằng tay tuyến tính Trục R Kiểu RS/RSP

chuyển động tuyến tính theo trục R

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Bàn Nâng Quang Học Hành Trình Lớn Trục Z

chuyển động tuyến tính theo trục Z

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Bàn Trượt Quang Học Trục X

chuyển động tuyến tính theo trục X

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Bệ chuyển vị trục X bằng tay LBX25, LBX40, LBX60, LBX80, LBX100 Bằng Thép Không Gỉ độ chính xác cao

chuyển động tuyến tính.

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Bệ chuyển vị trục X bằng tay LBY25, LBY40, LBY60, LBY80, LBY100 Bằng Thép Không Gỉ độ chính xác cao

chuyển động tuyến tính.

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng