3,230,896đ

Bàn tinh chỉnh quang học bằng tay tuyến tính 3 hướng XYZ Kiểu LD40, LD60, LD80, LD90, LD125 Bằng Thép Không Gỉ độ chính xác cao

chuyển động tuyến tính theo ba trục XYZ

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

4,417,170đ

Bàn tinh chỉnh quang học bằng tay tuyến tính 3 hướng XYR Kiểu LS40, LS60, LS90, LS100, LS125 Độ chính xác cao LSP 40, LSP 60, LSP80, LSP90, LSP125

chuyển động tuyến tính theo ba trục XYR

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

4,813,800đ

Bàn tinh chỉnh quang học bằng tay tuyến tính 4 hướng XYZR Kiểu LTP40, LTP60, LTP90, LTP100, LTP125 

chuyển động tuyến tính theo ba trục XYZR

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

3,019,360đ

Bàn tinh chỉnh quang học bằng tay tuyến tính 2 hướng XY Kiểu LY40,LY60

chuyển động tuyến tính theo hai trục XY

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

1,222,232đ
1,111,120đ

Bàn tinh chỉnh quang học bằng tay tuyến tính Trục X Kiểu LW

chuyển động tuyến tính theo trục X

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

2,011,400đ

Bàn tinh chỉnh quang học bằng tay tuyến tính Trục R Kiểu RS/RSP

chuyển động tuyến tính theo trục R

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

3,844,882đ

Bàn Nâng Quang Học Hành Trình Lớn Trục Z

chuyển động tuyến tính theo trục Z

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Bàn Nâng Quang Học Hành Trình Lớn Trục Z

chuyển động tuyến tính theo trục Z

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

chuyển động tuyến tính theo trục X

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

chuyển động tuyến tính theo trục X

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Bàn Trượt Quang Học Trục X

chuyển động tuyến tính theo trục X

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

chuyển động tuyến tính theo trục X

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

Bàn trượt điện hành trình dài trục X FXC50/60/80

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

Bàn Trượt Vi Chỉnh Góc Bằng Điện FEXG60

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

chuyển động tuyến tính theo trục X

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Bóng Tuyến Tính Trục XCVL 

chuyển động tuyến tính trục X

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Trượt Bóng Tuyến Tính XMSG 

Bộ chuyển vị trục X Trượt Bóng Tuyến Tính XMSG 

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

1,538,608đ

Bộ Dịch Chuyển Trục X Quang LX Tinh Chỉnh Thủ Công Slide Dịch Di Động Một Chiều 

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

1,059,488đ

Bộ Dịch Chuyển Tinh Chỉnh Quang Học Trục X Kiểu LGX

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

1,420,862đ

Bàn Nâng Quang Học Hành Trình Lớn Trục Z kiểu LZ

chuyển động tuyến tính theo trục Z

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic 

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Bệ chuyển vị trục X bằng tay LBX25, LBX40, LBX60, LBX80, LBX100 Bằng Thép Không Gỉ độ chính xác cao

chuyển động tuyến tính.

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Bệ chuyển vị trục X bằng tay LBY25, LBY40, LBY60, LBY80, LBY100 Bằng Thép Không Gỉ độ chính xác cao

chuyển động tuyến tính.

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

1,690,700đ
1,537,000đ

Tên Sản Phẩm: Bàn Trượt Vi Chỉnh XWG

Thương Hiệu: XWG

Mô hình: XWG40/60/90/140

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

chuyển động tuyến tính theo trục XY

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

Chuyển động tuyến tính theo trục X

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

chuyển động tuyến tính theo trục XY

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

Bàn trượt dịch chuyển bệ quay điện trục R Kiểu FR

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

 

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

Bàn nâng trục Z dịch chuyển điện chính xác FZV

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

 

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic ( CPC )

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

 

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

Bàn Vi Chỉnh Dịch Chuyển Điện Trục X Kiểu FX-LBN

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic 

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

Bàn Vi Chỉnh Dịch Chuyển Điện Trục XY Kiểu FY-LBN

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

Bàn trượt điện hành trình dài trục X FEXN60

Thương Hiệu: Runjia Pneumatic

Xuất sứ: China

Bảo hành: 6 Tháng