Liên hệ

Thương Hiệu: Misumi

Model: Trục Vít Bi C-TBSB/SE 2005 2010 2020

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: Misumi

Model: C-TBSB/SE 3205 3210 3232

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: Nanfeng

Model: BSBR / BSBRK 1505 1510 2005 2010 2505 2510

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

 

Liên hệ

Thương Hiệu: Jiying

Model: BSSR BSSRK BSSE1204 1505 1510 2005 2010 2020 2505

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Model: BSSC BSSCK 0802 1004 1204 1505 1510 2005 2010 2505

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

 

Liên hệ

Thương Hiệu: THK

Model: BNK1404 1408 1510 1520 1616 2010 2020 2520

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Model: PSS 1520/1530/2005/2010/2030/2040/2060/2505/2510/2520/2525/2550

Xuất Xứ: China 

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Model: C-BSSCA/CAK; C-BSSTA/TAK 

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Model: MY

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng
 

Liên hệ

Thương Hiệu: THK

Model: BTK-V

Xuất Xứ: Japan

Bảo hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Model: MV 

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: THK

Model: BIF

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng