1,852,070đ
1,683,700đ

Thước nivo khung có các kích thước

Nivo thanh 150, 200, 250, 300

Dung sai: 0,02

Xuất sứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

Thương hiệu: SAIWEI

1,901,900đ

Thước nivo khung có các kích thước

Nivo thanh 150, 200, 250, 300

Dung sai: 0,02

Thương hiệu: RSK

Xuất sứ: Japan

Bảo Hành: 12 Tháng

Thương hiệu: SAIWEI

1,863,878.5đ
1,694,435đ

Thước nivo khung có các kích thước

Khung vuông 100x100mm cấp chính xác 0,05,

Khung vuông 150x150 cấp chính xác 0,02

Khung vuông 250x250mm cấp chính xác 0,02

Khung vuông 300x300mm  cấp chính xác 0,02

Xuất sứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

Thương hiệu: SAIWEI