Liên hệ
Khớp nối trục truyền momen xoắn chịu lực quay
thuận và ngược chiều kim đồng hồ.
+ C/hịu lực xoắn cao giảm tiếng ồn và độ rung có khả
năng bù lực hướng tâm, góc và lệch trục
+ Khả năng chống dầu và cách điện tốt
+ Cơ cấu kẹp bằng vít chìm dễ dàng tháo lắp khi sửa chữa
+ Độ chính xác lắp ghép của lỗ H6
Liên hệ
Khớp nối trục truyền momen xoắn chịu lực quay
thuận và ngược chiều kim đồng hồ.
+ C/hịu lực xoắn cao giảm tiếng ồn và độ rung có khả
năng bù lực hướng tâm, góc và lệch trục
+ Khả năng chống dầu và cách điện tốt
+ Cơ cấu kẹp bằng vít chìm dễ dàng tháo lắp khi sửa chữa
+ Độ chính xác lắp ghép của lỗ H6
Liên hệ
Khớp nối trục truyền momen xoắn chịu lực quay
thuận và ngược chiều kim đồng hồ.
+ C/hịu lực xoắn cao giảm tiếng ồn và độ rung có khả
năng bù lực hướng tâm, góc và lệch trục
+ Khả năng chống dầu và cách điện tốt
+ Cơ cấu kẹp bằng vít chìm dễ dàng tháo lắp khi sửa chữa
+ Độ chính xác lắp ghép của lỗ H6
Liên hệ
Khớp nối trục GS (Flexible Couplings) với thiết kế nhỏ gọn, moment xoắn cao. Khớp nối GS được sử dụng phổ biến trong các truyền động chính xác: máy đóng gói, máy CNC và các động cơ servo....
Liên hệ
Khớp nối trục GSB với thiết kế nhỏ gọn, moment xoắn cao. Khớp nối GSB được sử dụng phổ biến trong các truyền động chính xác: máy đóng gói, máy CNC và các động cơ servo....
Liên hệ
Khớp nối trục GLB với thiết kế nhỏ gọn, moment xoắn cao. Khớp nối GLB được sử dụng phổ biến trong các truyền động chính xác: máy đóng gói, máy CNC và các động cơ servo....