Liên hệ

Thương Hiệu: THK

Model: VR3

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: THK

Vật Liệu: Thép Không Gỉ

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành 6 Tháng

Liên hệ

Thương Hiệu: Won

Vật Liệu: Thép Không Gỉ

Xuất Xứ: Korean

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: Won

Vật Liệu: Thép Không Gỉ

Xuất Xứ: Korean

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: Won

Vật Liệu: Thép Không Gỉ

Xuất Xứ: Korean

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: Won

Vật Liệu: Thép Không Gỉ 

Xuất Xứ: Korean 

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: MISUMI

Xuất Xứ: Japan

Model: CRU1025/CRU1035/45 CRU2035/50/65 CRU3055/3080

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: Misumi

Xuất Xứ: Japan

Model: CRT / CRTD / CRTS / CRTSD

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: THK

Xuất Xứ: Japan

Model: VRU

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: THK

Xuất Xứ: Japan

Model: VRT

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: SBC

Model: SCVRU

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: THK

Vật Liệu: Thép Chịu Lực

Model: RB

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: THK

Model: RE

Vật Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Model : CRV-CRVS

CRV1020, CRV1030, CRV1040

Chất liệu CRV : SUJ2 , Độ cứng - 60HRC~ , Chịu nhiệt - 20 ~110*C

Chất liệu CRVS :  SUS440C , Độ cứng - 58HRC~ , Chịu nhiệt - 20 ~140*C

Liên hệ

Model : CRV-CRVS

CRV2030, CRV2045, CRV2060

Chất liệu CRV : SUJ2 , Độ cứng - 60HRC~ , Chịu nhiệt - 20 ~110*C

Chất liệu CRVS :  SUS440C , Độ cứng - 58HRC~ , Chịu nhiệt - 20 ~140*C