Liên hệ
Vòng bi mắt trâu dòng A ( A-16, A-25, A-30, A38 )

là loại bánh xe có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trong sản xuất công nghiệp, làm bánh lái robot, băng tải sân bay, bàn thao tác, bánh xe đa hướng, ... với tải trọng cao, tùy vào từng mục đích sử dụng có thể lựa chọn được, kiểu mẫu, độ cứng, ...

Liên hệ
Vòng bi mắt trâu dòng B ( B-16, B-19, B-25, B-30, B38 )

là loại bánh xe có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trong sản xuất công nghiệp, làm bánh lái robot, băng tải sân bay, bàn thao tác, bánh xe đa hướng, ... với tải trọng cao, tùy vào từng mục đích sử dụng có thể lựa chọn được, kiểu mẫu, độ cứng, ...

Liên hệ
Vòng bi mắt trâu dòng CY-12D, CY-19D, CY-25D

là loại bánh xe có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trong sản xuất công nghiệp, làm bánh lái robot, băng tải sân bay, bàn thao tác, bánh xe đa hướng, ... với tải trọng cao, tùy vào từng mục đích sử dụng có thể lựa chọn được, kiểu mẫu, độ cứng, ...

Liên hệ
Vòng bi mắt trâu dòng CY-8H, CY-15H, CY-22H, CY-30H

là loại bánh xe có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trong sản xuất công nghiệp, làm bánh lái robot, băng tải sân bay, bàn thao tác, bánh xe đa hướng, ... với tải trọng cao, tùy vào từng mục đích sử dụng có thể lựa chọn được, kiểu mẫu, độ cứng, ...

Liên hệ
Vòng bi mắt trâu dòng CY-19TB, CY-25TB

là loại bánh xe có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trong sản xuất công nghiệp, làm bánh lái robot, băng tải sân bay, bàn thao tác, bánh xe đa hướng, ... với tải trọng cao, tùy vào từng mục đích sử dụng có thể lựa chọn được, kiểu mẫu, độ cứng, ...

Liên hệ
Vòng bi mắt trâu Inox dòng IA-15, IA-19, IA-25, IA-38, IA-45, IA-51

là loại bánh xe có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trong sản xuất công nghiệp, làm bánh lái robot, băng tải sân bay, bàn thao tác, bánh xe đa hướng, ... với tải trọng cao, tùy vào từng mục đích sử dụng có thể lựa chọn được, kiểu mẫu, độ cứng, ...

Liên hệ
Vòng bi mắt trâu dòng SP-8, SP-12, SP-15, SP-19, SP-25, SP-30, SP-38, SP-45, SP-60

là loại bánh xe có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trong sản xuất công nghiệp, làm bánh lái robot, băng tải sân bay, bàn thao tác, bánh xe đa hướng, ... với tải trọng cao, tùy vào từng mục đích sử dụng có thể lựa chọn được, kiểu mẫu, độ cứng, ...

850,000đ
Vòng Bi Mắt Trâu SI25T/k
+ Đường kính trong d 25mm,
+ M24x2.0, đường kính cổ W 36mm,  
+ Tổng Chiều Dài L4: 124mm
+ Bảo Hành Chính Hãng 12 Tháng
+ Có 2 Kiểu Ren Trái Và Ren Phải
Liên hệ
Bi mắt trâu SQ5RS
là loại bánh xe có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trong sản xuất công nghiệp, làm bánh lái robot, băng tải sân bay, bàn thao tác, bánh xe đa hướng, ... với tải trọng cao, tùy vào từng mục đích sử dụng có thể lựa chọn được, kiểu mẫu, độ cứng, ...
125,000đ
79,000đ
Vòng Bi Mắt Trâu IKO PHS 4,  5 6 8 10 12 14 L nhập khẩu chính hãng IKO có loại vú bơm mỡ và không có vú bơm mỡ tùy lựa chọn khách hàng, thường dòng PHS sẽ có ren trái và ren phải bước ren từ 0,75, 1,25, 1,75 và 2 khách hàng lưu ý khi lựa chọn cần phải cung cấp thông số rõ dàng để lựa chọn đúng chủng loại cần thiết khi dùng
79,000đ
Vòng Bi Mắt Trâu IKO POS 4,  5 6 8 10 12 14 L nhập khẩu chính hãng IKO có loại vú bơm mỡ và không có vú bơm mỡ tùy lựa chọn khách hàng, thường dòng POS sẽ có ren trái và ren phải bước ren từ 0,75, 1,25, 1,75 và 2 khách hàng lưu ý khi lựa chọn cần phải cung cấp thông số rõ dàng để lựa chọn đúng chủng loại cần thiết khi dùng
Liên hệ
Liên hệ
Bi Mắt Trâu CY15, 25, 35A
là loại bánh xe có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trong sản xuất công nghiệp, làm bánh lái robot, băng tải sân bay, bàn thao tác, bánh xe đa hướng, ... với tải trọng cao, tùy vào từng mục đích sử dụng có thể lựa chọn được, kiểu mẫu, độ cứng, ...
Liên hệ
Vòng bi mắt trâu CY-8H-15H-22H
là loại bánh xe có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trong sản xuất công nghiệp, làm bánh lái robot, băng tải sân bay, bàn thao tác, bánh xe đa hướng, ... với tải trọng cao, tùy vào từng mục đích sử dụng có thể lựa chọn được, kiểu mẫu, độ cứng, ...
Liên hệ
Bi Mắt Trâu CY15, 25, 35A
là loại bánh xe có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trong sản xuất công nghiệp, làm bánh lái robot, băng tải sân bay, bàn thao tác, bánh xe đa hướng, ... với tải trọng cao, tùy vào từng mục đích sử dụng có thể lựa chọn được, kiểu mẫu, độ cứng, ...