5,343,360đ
4,857,600đ

Tên Sản Phẩm: Máy Đột Dập Khí Nén Cột Đơn 

Thương Hiệu: LNL

Mô Hình: Máy Đột Dập Khí Nén Cột Đơn

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

6,402,000đ
5,820,000đ

Tên Sản Phẩm: Máy ép gia nhiệt bằng khí nén cột đơn với kiểm soát nhiệt độ

Thương Hiệu: LNL

Mô Hình: Máy Đột Dập Khí Nén Cột Đơn

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

14,190,000đ
12,900,000đ

Tên Sản Phẩm: Máy Đột Dập Khí Nén Cột Đôi 

Thương Hiệu: LNL

Mô Hình: Máy Đột Dập Khí Nén Cột Đôi

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

17,610,120đ
16,009,200đ

Tên Sản Phẩm: Máy Đột Dập Khí Nén Kiểu C

Thương Hiệu: LNL

Mô Hình: Máy Đột Dập Khí Nén Cột Đơn

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

18,593,190đ
16,902,900đ

Tên Sản Phẩm: Máy Đột Dập Khí Nén Kiểu C Với Xi Lanh Tăng Áp

Thương Hiệu: LNL

Mô Hình: Máy Đột Dập Khí Nén Cột Đơn

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

16,649,600đ
15,136,000đ

Tên Sản Phẩm: Máy Ép Đột Dập Khí Nén 4 Cột

Thương Hiệu: LNL

Mô Hình: 300kg

Bảo Hành: 12 Tháng

 

20,863,656đ
18,966,960đ

Tên Sản Phẩm: Máy Ép Đột Dập Khí Nén 4 Cột Kiểu Tấm

Thương Hiệu: LNL

Mô Hình: 300kg

Bảo Hành: 12 Tháng

 

Liên hệ

 

Tên Sản Phẩm: Máy Ép Thủy Lực 20 Tấn, 25 Tấn, 30 Tấn, 40 Tấn

Thương Hiệu: LNL

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

27,225,000đ
24,750,000đ

Tên Sản Phẩm: Máy Ép Đột Dập Khí Nén 4 Cột Kiểu Tấm Với Xi Lanh Tăng Áp

Thương Hiệu: LNL

Bảo Hành: 3 Tháng

 

59,120,600đ
53,746,000đ

 

Tên Sản Phẩm: Máy ép thủy lực chữ C

Thương Hiệu: LNL

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

Hành trình làm việc 300 ~ 400, Mặt bàn làm việc 400*400

Tổng chiều cao 650*500 không vượt quá 2,3 mét

Động cơ: 2,2 Kw cho máy 5 tấn

Thùng dầu: 16 lít

Liên hệ

 

Tên Sản Phẩm: Máy ép thủy lực 4 cột

Thương Hiệu: LNL

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

61,600,000đ
56,000,000đ

 

Tên Sản Phẩm: Máy ép thủy lực 4 cột

Thương Hiệu: LNL

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

 

Tên Sản Phẩm: Máy Ép Thủy Lực 20 Tấn, 25 Tấn, 30 Tấn, 40 Tấn

Thương Hiệu: LNL

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng