2,841,300đ
2,583,000đ

Đường kính đế nam châm: 30*30mm

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

431,200đ
392,000đ

Đường kính đế nam châm: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

Liên hệ

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

209,825đ
190,750đ

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

209,825đ
190,750đ

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

209,825đ
190,750đ

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

209,825đ
190,750đ

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

75,267.5đ
68,425đ

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

1,501.5đ
1,365đ

Đường Kính Nam Châm: 2/3/4/5/6/8/10/12/15/16mm

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

63,525đ
57,750đ

Đường Kính Ren: M3 , M4, M5

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

Liên hệ

 

Đường kính khung: 220mm, 270mm, 320mm, 380mm, 400mm, 500mm

Lực hít: 1200 ~ 3000 Gause

Vỏ bọc inox 304

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

346,500đ
378,000đ

 

Đường kính nâm châm thanh phi: 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 40, 50

Lực từ: lực hút 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss, 13000Gauss

Đường kính thanh: Phi 25mm - Vỏ bọc inox 304

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Nhiệt độ sử dụng: 80 Độ C  (Lưu ý: Chúng tôi có thể cấp loại đến 300 độ C)

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

1,848,000đ
1,680,000đ

 

Đường kính khung: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 400mm, 500mm

Lực hít: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Đường kính thanh: Phi 28mm - Vỏ bọc inox 304

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

1,443,750đ
1,312,500đ

 

Đường kính khung: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 400mm, 500mm

Lực hít: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Đường kính thanh: Phi 28mm - Vỏ bọc inox 304

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

3,696,000đ
3,360,000đ

 

Đường kính khung: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 400mm, 500mm

Lực hít: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Đường kính thanh: Phi 28mm - Vỏ bọc inox 304

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

462,000đ
504,000đ

 

Nâm châm thanh phi 16 x dài 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000

Lực từ: lực hút 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss, 13000Gauss

Đường kính thanh: Phi 16mm - Vỏ bọc inox 304

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

431,200đ
431,200đ

 

Nâm châm thanh phi 19 x dài 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000

Lực từ: lực hút 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss, 13000Gauss

Đường kính thanh: Phi 19mm - Vỏ bọc inox 304

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Nhiệt độ sử dụng: 80 độ C ( Chúng tôi có thể cấp loại đến 300 độ C)

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

759,000đ
690,000đ

 

Nâm châm thanh phi 22 x dài 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000

Lực từ: lực hút 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss, 13000Gauss

Đường kính thanh: Phi 22mm - Vỏ bọc inox 304

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

770,000đ
700,000đ

 

Nâm châm thanh phi 25 x dài 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000

Lực từ: lực hút 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss, 13000Gauss

Đường kính thanh: Phi 25mm - Vỏ bọc inox 304

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

1,559,250đ
1,417,500đ

 

Bộ Lọc: 3 Thanh, 5 Thanh, 7 Thanh, 9 Thanh, 11 Thanh, 13 Thanh

Đường kính Thanh Nam châm: Phi D22mm

Lực Từ: 6000Gauss / 8000Gauss / 10000Gauss / 12000Gauss

Vật Liệu: Thép Không Gỉ, Inox 304

Loại nam châm: NdFeB

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

770,000đ
700,000đ

 

Nâm châm thanh phi 25 x dài 200, 250, 300, 400, 500

Lực từ: lực hút 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss, 13000Gauss

Đường kính thanh: Phi 25mm - Vỏ bọc inox 304

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Nhiệt độ sử dụng: 80 Độ C  (Lưu ý: Chúng tôi có thể cấp loại đến 300 độ C)

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

759,000đ
690,000đ

 

Nâm châm thanh phi 22 x dài 200, 250, 300, 400, 500

Lực từ: lực hút 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss, 13000Gauss

Đường kính thanh: Phi 25mm - Vỏ bọc inox 304

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Nhiệt độ sử dụng: 80 Độ C  (Lưu ý: Chúng tôi có thể cấp loại đến 300 độ C)

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

Liên hệ

 

Nâm châm thanh phi 32 x dài 200, 250, 300, 400, 500, 600mm

Lực từ: lực hút 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss, 13000Gauss

Đường kính thanh: Phi 32mm - Vỏ bọc inox 304

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Nhiệt độ sử dụng: 80 Độ C  (Lưu ý: Chúng tôi có thể cấp loại đến 300 độ C)

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

Liên hệ

 

Nâm châm thanh phi 40, 50 x dài 200, 250, 300, 400, 500, 600mm

Lực từ: lực hút 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss, 13000Gauss

Đường kính thanh: Phi 40, 50mm - Vỏ bọc inox 304

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Nhiệt độ sử dụng: 80 Độ C  (Lưu ý: Chúng tôi có thể cấp loại đến 300 độ C)

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

83,682,500đ
76,075,000đ

 

Model: RCDD

Thương hiệu: RCD

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

7,139,000đ
6,490,000đ

 

Model: RCYB

Thương hiệu: RCD

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

Lực từ: 3.500 Gauss (tiêu chuẩn).

Vật liệu: Nam châm đất hiếm N35

Nhiệt độ môi trường: -20 độ - 90 độ C
 

 

40,040,000đ
36,400,000đ

 

Đường kính khung: 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 400mm, 500mm

Lực hít: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Đường kính thanh: Phi 28mm - Vỏ bọc inox 304

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

223,300đ
203,000đ

 

Đường kính đế nam châm: 48, 60, 67, 75, 90, 100, 120, 136 

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

18,326đ
16,660đ

 

Đường kính đế nam châm TCJ: 16, 20, 25, 32, 36, 42, 48, 55, 60, 67, 75

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Nhiệt độ sử dụng: 80 độ C

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

25,987.5đ
23,625đ

 

Đường kính đế nam châm: D16mm, D22mm

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

92,400đ
84,000đ

 

Nam châm móc treo: D20mm, D25mm, D32mm, D36mm, D42mm

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

Liên hệ

 

Đường kính đế nam châm TCJ: 25, 32, 36, 42, 48, 55, 60

Lực hít: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Nhiệt độ sử dụng: 80 độ C

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

Liên hệ

 

Biên dạng: hình vòng cung

Vật liệu; Đĩa từ Neodymium vĩnh cửu mạnh mẽ

Lớp phủ bên ngoài: Ni, Zn, Cr, Cao su, Sơn

Nhiệt độ làm việc: 200 Độ

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

Liên hệ

 

Biên dạng: hình vòng cung

Vật liệu; Nam châm NdFeB

Lớp phủ bên ngoài: Mạ niken (Ni-Cu-Ni-Au)

Lực hút: 13200 gauss

Nhiệt độ làm việc: Tối đa 80 ~ 350C Độ

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

13,860đ
12,600đ

 

Nâm châm tròn phi: 6mm, 8mm,10mm,12mm,15mm,20mm,22mm,25mm, 30mm

Với lỗ: 3mm, 4mm, 5mm

Chiều dầy: 2mm, 3mm, 5mm

Nhiệt độ sử dụng: 80 - 280 độ C

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Lực từ nam châm : 1.000 - 2.000 Gauss (N35)

Bề mặt: Mạ niken chống gỉ

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

 

6,083đ
5,530đ

Đường kính đế nam châm: 10, 16, 20, 25, 32, 36, 42, 48, 60, 75

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

9,528.2đ
8,662đ

Đường kính đế nam châm: 10, 12, 16, 20, 25, 32, 36, 42, 48, 60, 75

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

6,352.5đ
5,775đ

Đường kính đế nam châm: 10, 16, 20, 25, 32, 36, 42, 48, 60, 75

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

101,062.5đ
91,875đ

Đường kính đế nam châm: 25, 32, 36, 42.

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

7,603.2đ
6,912đ

Đường kính đế nam châm: 10, 12, 16, 20, 25, 32, 36, 42, 48, 60, 75

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

34,650đ
31,500đ

Đường kính đế nam châm: 16, 20, 25, 32, 36, 42, 48, 60, 75

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

16,362.5đ
14,875đ

Đường kính đế nam châm: 16, 20, 25, 32, 36, 42, 48, 60, 75

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

754,600đ
686,000đ

Đường kính đế nam châm: 25*25

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

985,600đ
896,000đ

Đường kính đế nam châm: 30*15mm

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

2,541,000đ
2,310,000đ

Đường kính đế nam châm: 50*15mm

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng

677,600đ
616,000đ

Đường kính đế nam châm: 20*20mm

Lực hút: 8000Gauss, 10000Gauss, 12000Gauss

Sức nâng: Xem bảng thông số 

Vật liệu; Nam châm Neodymium - “NdFeB”

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 12 Tháng