650,000đ
450,000đ
Đầu panme vi sai MCLN1, MCLN2, MCLN3, MCLN4, MCLN6, MCLN12,  sao việt cung cấp các loại đầu panme vi sai nhiều khoảng đong khác nhau từ +- 6,5mm đến +- 12,5mm
450,000đ
Đầu panme vi sai MCLN1, MCLN2, MCLN3, MCLN4, MCLN6, MCLN12,  sao việt cung cấp các loại đầu panme vi sai nhiều khoảng đong khác nhau từ 0- 6,5mm, 0 đến 13mm, 0-25mm độ chính xác 0,01mm
600,000đ
450,000đ
Đầu Panme đo đường kính ngoài trung tính 0-25 25-50 50-75 75-100 độ phân giải 0,01mm, sao việt cung cấp các loại đầu panme đo đường kính ngoài trung tính với mô hình 0-25mm đến 225-250mm. 
Liên hệ
Đầu panme vi sai MCLN84 
Type Micrometer Head Mounting Dia.(Ø) 10
Tip Dia.(Ø) 6.35 Mounting Threads M9.5 x 0.5
Stroke (Standard, Coarse)(mm) 0~25 Min. Graduation (Standard, Coarse) 0.001
Travel Distance per Rotation(mm) 0.5 - -