Liên hệ

Model: C-SCSAW6/8/10/12/15/16/20/25/30

Tiêu Chuẩn: Tương Đương Misumi

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Model: C-SCNPAW6/8/10/12/15/16/20/25/30

Tiêu Chuẩn: Tương Đương Misumi

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng 

 

Liên hệ

Model: SCS/PSCS/SSCS

Tiêu Chuẩn: Tương Đương Misumi

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Model: PSCC/PSCCN/SCC/SCCA

Tiêu Chuẩn: Tương Đương Misumi

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Model: SCSM/ PSCSM/ SSCSM/ SCSW/ PSCSW/ SSCSW

Tiêu Chuẩn: Tương Đương Misumi

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng
 

Liên hệ

Model: SCD/ PSCD/ SSCD/ SCSPD/ PSCSPD/ SSCSPD

Tiêu Chuẩn: Tương Đương Misumi

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Model: SCJKJL/ PSCJKJL/ SSCJKJL

Tiêu Chuẩn: Tương Đương Misumi

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Model: BASKFS

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

Model: BASBFS

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

Model: BSLM

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

Model: BSB2M6

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

Model: BSKM6

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

Model: RGPFN6

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

Model: BSYM6

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

Model: LBF

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

 

Model: MST

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

Tiều chuẩn: Tương đương misumi

Liên hệ

Thương Hiệu: THK

Model: FBW2560XR

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: THK 

Model: FBW3590XR 

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: THK 

Model: FBW50110XR

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Vật Liệu: Thép Không Gỉ

Model: KSRM / KSRT

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Vật Liệu: Thép Không Gỉ

Model: Chữ V

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: Zhihuida

Vật Liệu: Thép Chịu Lực

Model: Bánh Xe Dẫn Hướng Chữ V 90*

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Vật Liệu: Thép Không Gỉ 

Model: BVGTNL / BVGTNSL 

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Vật Liệu: Thép Không Gỉ

Model: MVR / MVRS

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng 

Liên hệ

Vật Liệu: Thép Không Gỉ

Model: MVH / MVHL / MVHS / MVSHL

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Vật Liệu: Thép Không Gỉ 

Model: BVGBS

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

 

Liên hệ

Vật Liệu: Thép Không Gỉ

Model: BVGUR / BVGURS 

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: THK

Model: RSR/ RSRR / RSRT

Vật Liệu: Thép Không Gỉ

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: THK

Model:  JKSC / JKSG / JKSGR

Vật Liệu: Thép Không Gỉ

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: Misumi

Model: KSR/ KSRC/ KSRCST/ KSRR/ KSRST

Vật Liệu: Thép Không GỈ

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: Misumi

Model:  PLR2C/ PLR2H/ PLR2HC/ PLRC/ PRLH

Vật Liệu: Thép Không Gỉ

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng 

Liên hệ

Thương Hiệu: IMAO

Model: ARR

Vật Liệu: Nhôm

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: Misumi

Model: MSCRL2 / SROM / SROMST / SROZ

Vật Liệu: Thép Không Gỉ

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng 

Liên hệ

Thương Hiệu: Igus

Vật Liệu: Hợp Kim Nhôm

Model: WSQ

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng 

Liên hệ

Thương Hiệu: IGUS

Model: WS

Vật Liệu: Hợp Kim Nhôm

Xuất Xứ: Germany 

Bảo Hành: 6 Tháng 

Liên hệ

Thương Hiệu: IGUS

Model: WW

Vật Liệu: Hợp Kim Nhôm

Xuất Xứ: Germany

Bảo Hành: 6 Tháng 

 

Liên hệ

Thương Hiệu: IGUS

Model: TK-01

Vật Liệu: Hợp Kim Nhôm

Xuất Xứ: Germany

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Thương Hiệu: IGUS

Model: NS/NW

Chất Liệu: Nhựa Kỹ Thuật 

Xuất Xứ: Germany

Bảo Hành; 6 Tháng

 

Liên hệ

 

Tiêu Chuẩn: Tương dương Misumi

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

 

Tiêu Chuẩn: Tương đương Misumi

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

Tiêu Chuẩn: Tương đương Misumi

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

Tiêu Chuẩn: Tương đương Misumi

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

Tiêu Chuẩn: Tương Đương Misumi

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

Tiêu Chuẩn: Tương đương Misumi

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Trục Tuyến Tính 2 Đầu Ren Ngoài SFAM/SSFAM/PSFAM/PSSFAM

Model: SFAM/SSFAM/PSFAM/PSSFAM

Tiêu Chuẩn: Tương Đương Misumi

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Trục Tuyến Tính 2 Đầu Ren Ngoài PSFAB/PSFGB/PSFNB/PSFUA/PSFUB/PSNGB/PSSFAB

Model: PSFAB/PSFGB/PSFNB/PSFUA/PSFUB/PSNGB/PSSFAB

Tiêu Chuẩn: Tương Đương Misumi

Xuất Xứ: China

Bảo Hành: 6 Tháng