Liên hệ

CON TRƯỢT TUYẾT TÍNH  IKO  LWL9BCS ,LWL12BCS ,LWL15BCS, LWL20BCS IKO CHÍNH HÃNG 

Liên hệ

CON TRƯỢT TUYẾN TÍNH  IKO  LWL9BCS, LWL12BCS,LWL15BCS, LWL20BCS, IKO CHÍNH HÃNG 

Liên hệ

CON TRƯỢT TUYẾN TÍNH  IKO Mini  LWLG,MCL 5, MLG7 , ML9, ML12,ML15, ML20 CHÍNH HÃNG

Liên hệ

CON TRƯỢT TUYẾN TÍNH  Tính IKO  LWHS15,  LWHSG20 ,  LWHS20SL ,  LWHS25SL ,  LWHS30SL , IKO CHÍNH HÃNG 

Liên hệ

CON TRƯỢT TUYẾN TÍNH  IKO LM LWLC5B , LWLG7B , LWL9B , LWL12B , LWL15B, LWL20B 

 

 

 

 

Liên hệ

CON TRƯỢT TUYẾN TÍNH  IKO LWFS33,  LWFS37  , LWFS33SL ,  LWFS42SL , IKO CHÍNH HÃNG 

Liên hệ

CON TRƯỢT TUYẾN TÍNH  IKO  MX LRX LRXS LRXD 10,  12,  15,  20 ,  25,  30,  35,  45 , IKO CHÍNH HÃNG

Liên hệ

CON TRƯỢT TUYẾN TÍNH  IKO  MLFC10 , MLFG14 ,  MLF18 ,  MLF24 , MLF30 ,  MLF42 , IKO CHÍNH HÃNG 

Liên hệ

CON TRƯỢT TUYẾN TÍNH  IKO  LWHDC8SL , LWHDG12SL, LWHD10SL , LWHD12SL , IKO CHÍNH HÃNG 

 

 

 

 

Liên hệ

Con Trượt Tuyến Tính IKO LWESC15 , LWESG20 , LWES25 , LWES30SL , LWES35  , IKO CHÍNH HÃNG

Liên hệ

Model: Con Trượt IKO ML5 ML7 ML9 ML12 ML15 ML20 ML25

Hãng: IKO 

Sản xuất: Japan Hoặc Việt nam

Bảo Hành: 12 Tháng

 

 

Liên hệ

Model: Con Trượt IKO LWL5 LWL7 LWL9 LWL12 LWL15 LWL20 LWL25

Hãng: IKO 

Sản xuất: Japan Hoặc Việt nam

Bảo Hành: 12 Tháng

 

 

Liên hệ

Model: Con Trượt Vuông IKO BSU44-50A, BSU44-80A, BSU44-100A, BSU66-100A

Hãng: IKO

Sản Xuất: Japan

Bảo Hành: 12 Tháng

Liên hệ

Con Trượt Vuông Iko CRWM Các loại thông số và kích thước khác nhau 

Có tuổi thọ, độ chính xác và tốc độ cao Có độ chính xác cao, Chuyển động thẳng mượt, ma sát thấp, tiếng ồn thấp

Dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ mà vẫn có thể sử dụng lần sau

 

 

Liên hệ

Con trượt SSEB13-457095120145170 SSE2B13-95120145 

Liên hệ

Con Trượt Chữ Nhật MB SV Các loại thông số và kích thước khác nhau 

Có tuổi thọ, độ chính xác và tốc độ cao Có độ chính xác cao, Chuyển động thẳng mượt, ma sát thấp, tiếng ồn thấp

Dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ mà vẫn có thể sử dụng lần sau

 

 

Liên hệ

Con Trượt Vuông Iko BWU Các loại thông số và kích thước khác nhau 

Có tuổi thọ, độ chính xác và tốc độ cao Có độ chính xác cao, Chuyển động thẳng mượt, ma sát thấp, tiếng ồn thấp

Dễ dàng lắp đặt và tháo dỡ mà vẫn có thể sử dụng lần sau