Liên hệ
Tay Siết Nhanh được dùng thay thế như bulong để vặn nhanh một cơ cấu máy nào đó mà không cần dùng bulong thông thường để vặn