Liên hệ

 

Con trượt SSEB13

Hàng tương đương tiêu chuẩn misumi
Xuất sứ: China
Bảo hành: 6 Tháng

880,000đ
800,000đ

 

Con trượt SSEB10

Hàng tương đương tiêu chuẩn misumi
Xuất sứ: China
Bảo hành: 6 Tháng

450,648đ
409,680đ

Con trượt SSEB8

Hàng tương đương tiêu chuẩn misumi
Xuất sứ: China
Bảo hành: 6 Tháng

860,904đ
782,640đ

 

Con trượt SSE2B 

Hàng tương đương tiêu chuẩn misumi
Xuất sứ: China
Bảo hành: 6 Tháng

330,000đ
300,000đ

 

Con trượt SSEB 

Hàng tương đương tiêu chuẩn misumi
Xuất sứ: China
Bảo hành: 6 Tháng