Liên hệ

Vòng Bi Rãnh U SG

 • Thương hiệu:WALFRONT

 • Chất liệu:Thép chịu lự

 • Loại Bi rãnh U hoặc V

 • Kiểu: Ròng rọc di chuyển

 • Mục đích: Nâng ròng rọc

Liên hệ

VÒNG BI THÉP RÃNH U LFR

Thương hiệu: WALFRONT

Sản xuất: China

Vòng bi rãnh U kiểu LFR là loại không có gờ như dòng của SG

Liên hệ

VÒNG BI THÉP RÃNH U 

 • Thương hiệu:WALFRONT

 • Chất liệu:Thép chịu lự

 • Phân loại màu sắc: trắng sữa trắng 

 • Kiểu: Ròng rọc di chuyển

 • Mục đích: Nâng ròng rọc

Liên hệ

VÒNG BI THÉP RÃNH U 4*14*5

 • Thương hiệu:WALFRONT

 • Chất liệu:Thép chịu lự

 • Phân loại màu sắc: trắng sữa trắng 

 • Kiểu: Ròng rọc di chuyển

 • Mục đích: Nâng ròng rọc

Liên hệ

VÒNG BI THÉP RÃNH U 6*28*12

 • Thương hiệu:WALFRONT

 • Chất liệu:Thép chịu lự

 • Phân loại màu sắc: trắng sữa trắng 

 • Kiểu: Ròng rọc di chuyển

 • Mục đích: Nâng ròng rọc

Liên hệ

VÒNG BI THÉP RÃNH U 6*30*8

 • Thương hiệu:WALFRONT

 • Chất liệu:Thép chịu lự

 • Phân loại màu sắc: trắng sữa trắng 

 • Kiểu: Ròng rọc di chuyển

 • Mục đích: Nâng ròng rọc

Liên hệ

VÒNG BI THÉP RÃNH U

 • Thương hiệu:WALFRONT

 • Mô hình: U0630-14

 • Chất liệu:Thép chịu lự

 • Phân loại màu sắc: trắng sữa trắng 

 • Kiểu: Ròng rọc di chuyển

 • Mục đích: Nâng ròng rọc

Liên hệ

VÒNG BI THÉP RÃNH U 6*33*8

 • Thương hiệu:WALFRONT

 • Chất liệu:Thép chịu lự

 • Phân loại màu sắc: trắng sữa trắng 

 • Kiểu: Ròng rọc di chuyển

 • Mục đích: Nâng ròng rọc

190,000đ
110,000đ

VÒNG BI THÉP RÃNH U 8*22,5*13,5

 • Thương hiệu:WALFRONT

 • Chất liệu:Thép chịu lự

 • Phân loại màu sắc: trắng sữa trắng 

 • Kiểu: Ròng rọc di chuyển

 • Mục đích: Nâng ròng rọc

Liên hệ

VÒNG BI THÉP RÃNH U 10*30*8

 • Thương hiệu:WALFRONT

 • Chất liệu:Thép chịu lự

 • Phân loại màu sắc: trắng sữa trắng 

 • Kiểu: Ròng rọc di chuyển

 • Mục đích: Nâng ròng rọc

Liên hệ

VÒNG BI THÉP RÃNH U  10*40*12,5

 • Thương hiệu:WALFRONT

 • Chất liệu:Thép chịu lự

 • Phân loại màu sắc: trắng sữa trắng 

 • Kiểu: Ròng rọc di chuyển

 • Mục đích: Nâng ròng rọc

Liên hệ

VÒNG BI THÉP RÃNH U 10*50*13

 • Thương hiệu:WALFRONT

 • Mô hình: 1250

 • Chất liệu:Thép chịu lự

 • Phân loại màu sắc: trắng sữa trắng 

 • Kiểu: Ròng rọc di chuyển

 • Mục đích: Nâng ròng rọc

Liên hệ

VÒNG BI THÉP RÃNH U 12*50*13

 • Thương hiệu:WALFRONT

 • Chất liệu:Thép chịu lự

 • Phân loại màu sắc: trắng sữa trắng 

 • Kiểu: Ròng rọc di chuyển

 • Mục đích: Nâng ròng rọc

Liên hệ

Vòng Bi rãnh U, Rãnh V, Rãnh H

 • Thương hiệu:WALFRONT

 • Chất liệu:Inox 201 Hoặc 304

 • Phân loại màu sắc: Trắng Inox

 • Kiểu: Ròng rọc di chuyển Hoặc Bánh Xe

Liên hệ

VÒNG BI THÉP RÃNH V 

 • Thương hiệu: Wang Lin

 • Chất liệu:Thép chịu lự

 • Phân loại màu: Rãnh V rãnh U

 • Kiểu: Ròng rọc di chuyển

 • Mục đích: Nâng ròng rọc

Liên hệ

Vòng bi góc nhọn chữ V

Thương hiệu: Seiko

Xuất sứ: China

Bảo hành:  6 Tháng

Liên hệ

Vòng bi rãnh V với góc 120 độ kiểu LV hoặc V

Sản xuất: China

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

Vòng bi rãnh V với góc 120 độ kiểu LV hoặc V

Sản xuất: China

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

VÒNG BI THÉP RÃNH V 6*30*8 

 • Thương hiệu: Wang Lin

 • Chất liệu:Thép chịu lự

 • Phân loại màu: Rãnh V rãnh U

 • Kiểu: Ròng rọc di chuyển

 • Mục đích: Nâng ròng rọc

Liên hệ

VÒNG BI THÉP RÃNH V 6*33*8

 • Thương hiệu: Wang Lin

 • Chất liệu:Thép chịu lự

 • Phân loại màu: Rãnh V rãnh U

 • Kiểu: Ròng rọc di chuyển

 • Mục đích: Nâng ròng rọc

Liên hệ

VÒNG BI THÉP RÃNH V 12*50*13

 • Thương hiệu: Wang Lin

 • Chất liệu:Thép chịu lự

 • Phân loại màu: Rãnh V rãnh U

 • Kiểu: Ròng rọc di chuyển

 • Mục đích: Nâng ròng rọc

Liên hệ

Vòng Bi Cung Tròn R

Thương hiệu: Seiko

Xuất sứ: China

Bảo hành:  6 Tháng

Liên hệ

Vòng bi rãnh thép kiểu W

Sản xuất China

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

VÒNG BI THÉP RÃNH H 10*35*20 hoặc 8*35*20

 • Thương hiệu:WALFRONT

 • Chất liệu:Thép chịu lự

 • Phân loại màu sắc: trắng sữa trắng 

 • Kiểu: Ròng rọc di chuyển

 • Mục đích: Nâng ròng rọc

DANH MỤC SẢN PHẨM
FACEBOOK