60,000đ
40,000đ

- Vật liệu: thép

- Màu sắc: vàng

- Kích thước: theo thông tin bản vẽ đi kèm

- Chức năng: trang trí cạnh góc tủ, bàn ghế...

60,000đ
40,000đ

- Vật liệu: thép

- Màu sắc: vàng

- Kích thước: theo thông tin bản vẽ đi kèm

- Chức năng: trang trí cạnh góc tủ, bàn ghế...

30,000đ
11,000đ

- Vật liệu: thép

- Màu sắc: vàng

- Kích thước: theo thông tin bản vẽ đi kèm

- Chức năng: trang trí cạnh góc tủ, bàn ghế...

DANH MỤC SẢN PHẨM
FACEBOOK