27,325,931đ

Vòng bi SKF 23060 CC/W33

Thương hiệu: SKF

Sản xuất: France

Bảo hành: 12 tháng

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 300mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 460mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 118mm 
 
403,776đ

Vòng bi cầu SKF 6311-C3

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 55mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 130mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 29mm 
+ Thương Hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

2,844,345đ

Vòng bi SKF 29318 E

+ Đường kính trong vòng bi(d): 90mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi(D) : 155mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 39mm 
+Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 Tháng

600,000đ
549,350đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22205E (EK)

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 25mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 52mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 18mm 
+ Tốc Độ: 13 000~17 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 0,26kg


+ Thương Hiệu SKF

+ Bảo hành : 6 tháng

190,000đ
163,680đ

Vòng Bi SKF 30203 J2

+ Đường kính trong vòng bi(d): 17mm
+ Đường kính ngoài vòng bi(D) : 40mm
+ Độ dày vòng bi (B) : 12mm

Thương Hiệu:SFK

+Bảo Hành : 6 tháng

848,122đ

VÒNG BI SKF 7305 BECBY ĐỠ CẦU CHẴN

+ Đường kính trong vòng bi(d): 25mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi(D) : 62mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 17mm 

+Thương Hiệu SKF

+Bảo Hành 6 tháng

1,873,344đ

VÒNG BI SKF 7315-BECBJ đỡ cầu chặn

+ Đường kính trong vòng bi(d): 75mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi(D) : 160mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 37mm 
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

600,000đ
558,390đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22206E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 30mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 62mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 20mm 
+ Tốc Độ: 10 000~14 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 0,29kg
+ 22206E - Lỗ trục thẳng,  22206 EK - lỗ trục côn

+ Thương Hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

700,000đ
664,610đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22208E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 40mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 80mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 23mm 
+ Tốc Độ: 8 000~11 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 0,53kg

+ Thương Hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

120,000đ
119,220đ

Vòng bi cầu SKF 6207-2Z/2RS

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 35mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 72mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 17mm 

Thương Hiệu SKF

+Bảo hành 6 tháng

700,000đ
607,036đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 21305E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 25mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 62mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 17mm 
+ Tốc Độ: 8,5 000~12 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 0,28kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

 

600,000đ
572,804đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22207E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 35mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 72mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 23mm 
+ Tốc Độ: 9 000~12 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 0,45kg
+ 22207E/EK - Lỗ trục thẳng,  22207E/EK - lỗ trục côn

Thương Hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

945,516đ

Vòng Bi SKF 22308E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 40mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 90mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 33mm 
+ Tốc Độ: 6 000~8 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 1,05kg

+Thương Hiệu SFK

+ Bảo hành 6 tháng

3,080,000đ
3,060,000đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 23222 CC/W33 (cck)

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 110mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 200mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 70mm

+ Thương Hiệu SFK

+ Bảo hành 6 tháng

Liên hệ

Vòng Bi Tang Trống SKF 21309 E/C3

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 45mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 100mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 25mm 
+HOLINE: 0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)
1,418,082đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22311E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 55mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 120mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 43mm 
+ Tốc Độ: 4,3 000~5,6 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 2,45kg

+ Thương Hiệu SKF

+Bảo hành 6 tháng

1,351,480đ

 

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 65mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 140mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 33mm 
+ Tốc Độ: 4,3 000~6 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 2,55kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

11,073,910đ

Vòng bi skf 22236

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 180mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 320mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 86mm 

+Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

10,000,000đ
9,993,494đ

Vòng Bi SKF 22234 C/W33

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 170mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 310mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 86mm 
+ Thương Hiệu SFK

+Bảo hành 6 tháng

10,000,000đ
9,983,234đ

+ Vòng Bi SKF 23230cc/w33

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 150mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 270mm
+ Độ dày vòng bi (B) : 96mm
+ Tốc Độ: 1,6 000~2,2 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 24,5kg

+ Thương Hiệu SFK

+ Bảo Hành 6 tháng

 


 
Liên hệ

Gối Bi SKF GE200ES - 2RS

+Đường kính trong vòng bi (d) : 200mm 
+Đường kính ngoài vòng bi (D): 290mm,
+Độ dày vòng bi (B) :130mm
+Trọng lượng : 28kg

+HOLINE: 0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)
700,000đ
683,198đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22210E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 50mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 90mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 23mm 
+ Tốc Độ: 7 000~9,5 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 0,63kg

+ Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

900,000đ
869,422đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22211E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 55mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 100mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 25mm 
+ Tốc Độ: 6,3 000~8,5 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 0,84kg

+ Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

800,000đ
793,938đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22212E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 60mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 110mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 28mm 
+ Tốc Độ: 5,6 000~7,5 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 1,15kg

+ Thương Hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

1,200,000đ
1,108,700đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22213E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 62mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 120mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 31mm 
+ Tốc Độ: 5 000~7 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 1,55kg

+ Thương Hiệu SFK

+ Bảo hành 6 tháng

1,200,000đ
1,177,517đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22214E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 70mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 125mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 31mm 
+ Tốc Độ: 5 000~6,7 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 1,55kg

+ Thương Hiệu SFK

+Bảo hành 6 tháng
 

1,300,000đ
1,255,636đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22215E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 75mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 130mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 31mm 
+ Tốc Độ: 4,8 000~6,3 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 1,7kg

+ Thương Hiệu SFK

+ Bảo hành 6 tháng

1,500,000đ
1,422,783đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22216E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 80mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 140mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 33mm 
+ Tốc Độ: 4,3 000~6 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 2,1kg

+ Thương Hiệu SFK

+ Bảo hành 6 tháng

1,700,000đ
1,600,758đ
Vòng Bi Tang Trống SKF 22217E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 85mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 150mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 36mm 
+ Tốc Độ: 4 000~5,6 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 2,65kg
+ Thương Hiệu SKF

+Bảo hành 6 tháng

1,900,000đ
1,830,431đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22218E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 90mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 160mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 40mm 
+ Tốc Độ: 3,8 000~5,3 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 3,4kg

+ Thương Hiệu SKF

+ Bảo Hành 6 tháng

2,200,000đ
2,109,089đ
Vòng Bi Tang Trống SKF 22219E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 95mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 170mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 43mm 
+ Tốc Độ: 3,6 000~4,8 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 4,15kg
+ Thương Hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

2,523,000đ
2,423,511đ
Vòng Bi Tang Trống SKF 22220E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 100mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 180mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 46mm 
+ Tốc Độ: 3,4 000~4,5 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 4,9kg

+ Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

3,300,000đ
3,264,570đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22222E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 110mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 200mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 53mm 
+ Tốc Độ: 3 000~4 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 7kg

+ Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

4,000,000đ
3,975,792đ
Vòng Bi Tang Trống SKF 22224E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 120mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 215mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 58mm 
+ Tốc Độ: 2,8 000~3,8 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 8,7kg

+ Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

4,820,000đ
4,715,942đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22226E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 130mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 230mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 64mm 
+ Tốc Độ: 2,6 000~3,6 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 11kg

+ Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

5,800,000đ
5,706,274đ
Vòng Bi Tang Trống SKF 22228 CC/W33 (CCK)

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 140mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 250mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 68mm 
+ Tốc Độ: 2,4 000~3,2 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 14kg

+ Thương hiệu SKF 

+ Bảo hành 6 tháng

8,615,000đ
8,506,414đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22232 CC/W33 (CCK)

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 160mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 290mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 80mm 
+ Tốc Độ: 2 000~2,8 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 22,5kg

Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

638,224đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 21306  CC (CCK)

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 30mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 72mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 19mm 
+ Tốc Độ: 7,5 000~10 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 0,41kg
+Thương hiệu: SKF

+Bảo hành: 6 tháng

662,180đ

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 35mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 80mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 21mm 
+ Tốc Độ: 6.7 000~ 9,5M000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 0,55kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

707,832đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 21308E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 40mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 90mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 23mm 
+ Tốc Độ: 7 000~9,5 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 0,75kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

1,060,008đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22309E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 45mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 100mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 36mm 
+ Tốc Độ: 5,3 000~7 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 1,4kg
+ Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

861,060đ

 

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 45mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 100mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 25mm 
+ Tốc Độ: 6,3 000~8,5 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 0,99kg
+ Thương hiệu: SKF 

+ Bảo hành: 6 tháng

799,000đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 21310E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 50mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 110mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 27mm 
+ Tốc Độ: 5,6 000~7,5 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 1,35kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

1,230,016đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22310E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 50mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 110mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 40mm 
+ Tốc Độ: 4,8 000~6,3 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 1,9kg

+ Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

961,634đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 21311E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 55mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 120mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 29mm 
+ Tốc Độ: 5,6 000~7,5 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 1,7kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

1,664,739đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22312E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 60mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 130mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 46mm 
+ Tốc Độ: 4 000~5,3 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 3,1kg

+ Thương hiệu SKF 

+Bảo hành 6 tháng

1,003,445đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 21312E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 60mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 130mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 31mm 
+ Tốc Độ: 4,8 000~6,3 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 2,1kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

1,863,370đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22313E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 65mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 140mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 48mm 
+ Tốc Độ: 3,8 000~5 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 3,75kg

+ Thương hiệu SKF 

+ Bảo hành 6 tháng 

1,852,805đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22314E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 70mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 150mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 51mm 
+ Tốc Độ: 3,4 000~4,5 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 4,55kg

+ Thương hiệu SKF 

+ Bảo hành 6 tháng 

1,308,400đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 21314E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 70mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 150mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 35mm 
+ Tốc Độ: 4 000~5,6 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 3,1kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

1,575,200đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22315E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 75mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 160mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 55mm 
+ Tốc Độ: 3,2 000~4,3 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 5.55kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

2,001,456đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22316E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 80mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 170mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 58mm 
+ Tốc Độ: 3 000~4 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 6,6kg

+ Thương hiệu SKF 

+ Bảo hành 6 tháng

2,404,640đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 21317E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 85mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 180mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 41mm 
+ Tốc Độ: 3,8 000~5,3 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 5,2kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

3,192,702đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22317E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 85mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 180mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 60mm 
+ Tốc Độ: 2,8 000~3,8 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 7,65kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

2,789,744đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 21318E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 90mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 190mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 43mm 
+ Tốc Độ: 3,6 000~4,8 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 6,1kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

3,494,480đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22318E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 90mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 190mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 64mm 
+ Tốc Độ: 2,6 000~3,6 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 9,05kg

+ Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng 

4,146,422đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22319E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 95mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 200mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 67mm 
+ Tốc Độ: 2,6 000~3,4 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 10,5kg

+ Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

4,097,396đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 21319E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 95mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 200mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 45mm 
+ Tốc Độ: 3,4 000~4,5 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 7,05kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

Liên hệ

Vòng Bi Tang Trống SKF 21320E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 100mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 215mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 47mm 
+ Tốc Độ: 3,4 000~4,5 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 8,6kg
+HOLINE: 0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)
4,915,274đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22320E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 55mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 215mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 73mm 
+ Tốc Độ: 2,4 000~3 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 13,5kg

+ Thương hiệu SKF 

+ Bảo hành 6 tháng

6,539,400đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22322E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 110mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 240mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 80mm 
+ Tốc Độ: 2 000~2,8 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 18,4kg

+ Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

2,415,000đ
2,301,810đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 23218 CC/W33 (CCK)

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 90mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 160mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 52,4mm 
+ Tốc Độ: 2,8 000~3,8 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 4,65kg

+ Thương hiệu SKF 

+ Bảo hành 6 tháng

2,443,874đ
Vòng Bi Tang Trống SKF 23120 CC/W33 (CCK)

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 100mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 165mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 52mm 
+ Tốc Độ: 3 000~4 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 4,55kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

2,910,993đ
Vòng Bi Tang Trống SKF 23022 CC/W33 (CCK)

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 110mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 170mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 45mm 
+ Tốc Độ: 3,4 000~4,3 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 3,8kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng