27,325,931đ

Vòng bi SKF 23060 CC/W33

Thương hiệu: SKF

Sản xuất: France

Bảo hành: 12 tháng

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 300mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 460mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 118mm 
 
480,000đ
414,570đ

Vòng bi cầu SKF 6311-C3

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 55mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 130mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 29mm 
+ Thương Hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

2,844,345đ

Vòng bi SKF 29318 E

+ Đường kính trong vòng bi(d): 90mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi(D) : 155mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 39mm 
+Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 Tháng

350,064đ
269,280đ

Vòng bi SKF 22205 E

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 25mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 52mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 18mm 
+ Tốc Độ: 13000~17000 r/min
+ Trọng lượng 0,19kg
+ Thương Hiệu SKF

+ Bảo hành : 6 tháng

362,544đ
278,880đ

Vòng bi SKF 22206

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 30mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 62mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 20mm 
+ Tốc Độ: 10 000~14 000 r/min
+ Trọng lượng 0,28kg  
+ Thương Hiệu SKF

+ Bảo hành : 6 tháng

382,512đ
294,240đ

Vòng bi SKF 22207

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 35mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 72mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 23mm 
+ Tốc Độ: 9 000~12 000 r/min
+ Trọng lượng 0,44kg


+ Thương Hiệu SKF

+ Bảo hành : 6 tháng

450,840đ
346,800đ

Vòng bi SKF 22208

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 40mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 80mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 23mm 
+ Tốc Độ: 8 000~11 000 r/min
+ Trọng lượng 0,55kg

+ Thương Hiệu SKF

+ Bảo hành : 6 tháng

469,482đ
361,140đ

Vòng Bi SKF 22209

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 45mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 85mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 23mm 
+ Tốc Độ: 7 500~10 000 r/min
+ Trọng lượng 0,59kg

+ Thương Hiệu SKF

+ Bảo hành : 6 tháng

572,520đ
440,400đ

Vòng bi SKF 22210

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 50mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 90mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 23mm 
+ Tốc Độ: 7 000~9 500 r/min
+ Trọng lượng 0,65kg

+ Thương Hiệu SKF

+ Bảo hành : 6 tháng

1,304,784đ
1,003,680đ

Vòng bi SKF 22211

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 55mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 100mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 25mm 
+ Tốc Độ: 6 300~8 500 r/min
+ Trọng lượng 0,85kg

+ Thương Hiệu SKF

+ Bảo hành : 6 tháng

190,000đ
163,680đ

Vòng Bi SKF 30203 J2

+ Đường kính trong vòng bi(d): 17mm
+ Đường kính ngoài vòng bi(D) : 40mm
+ Độ dày vòng bi (B) : 12mm

Thương Hiệu:SFK

+Bảo Hành : 6 tháng

848,122đ

VÒNG BI SKF 7305 BECBY ĐỠ CẦU CHẶN

+ Đường kính trong vòng bi(d): 25mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi(D) : 62mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 17mm 

+Thương Hiệu SKF

+Bảo Hành 6 tháng

1,873,344đ

VÒNG BI SKF 7315-BECBJ đỡ cầu chặn

+ Đường kính trong vòng bi(d): 75mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi(D) : 160mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 37mm 
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

180,000đ
130,000đ

Vòng bi cầu SKF 6207-2Z, 6207-2Z/C3, 6207-2RS, 6027-2RS/C3

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 35mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 72mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 17mm 

Thương Hiệu SKF

+Bảo hành 6 tháng

700,000đ
607,036đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 21305E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 25mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 62mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 17mm 
+ Tốc Độ: 8,5 000~12 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 0,28kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

 

752,700đ
579,000đ

Vòng bi SKF 22308

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 40mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 90mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 33mm 
+ Tốc Độ: 6 000~8 000 r/min
+ Trọng lượng 1,0kg

+Thương Hiệu SFK

+ Bảo hành 6 tháng

3,080,000đ
3,060,000đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 23222 CC/W33 (cck)

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 110mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 200mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 70mm

+ Thương Hiệu SFK

+ Bảo hành 6 tháng

Liên hệ

Vòng Bi Tang Trống SKF 21309 E/C3

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 45mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 100mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 25mm 
+HOLINE: 0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)
1,344,330đ
1,034,100đ

Vòng bi SKF 22311

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 55mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 120mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 43mm 
+ Tốc Độ: 4300~5600 r/min
+ Trọng lượng 2,35kg

+ Thương Hiệu SKF

+Bảo hành 6 tháng

1,751,490đ
1,347,300đ

Vòng bi SKF 21313

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 65mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 140mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 33mm 
+ Tốc Độ: 4000~6000 r/min
+ Trọng lượng 2,55kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

11,729,250đ
9,022,500đ

Vòng bi SKF 22236

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 180mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 320mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 86mm 

+ Tốc Độ: 1800~2600 r/min
+ Trọng lượng: 30,0 kg

+ Thương hiệu SKF 

+ Bảo hành 6 tháng

11,249,550đ
8,653,500đ

Vòng bi SKF 22234 

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 170mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 310mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 86mm 

+ Tốc Độ: 1900~2600 r/min
+ Trọng lượng : 29kg

+ Thương hiệu SKF 

+ Bảo hành 6 tháng

9,812,400đ
7,548,000đ

 Vòng Bi SKF 23230

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 150mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 270mm
+ Độ dày vòng bi (B) : 96mm
+ Tốc Độ: 1600~2200 r/min
+ Trọng lượng :23,5kg

+ Thương Hiệu SFK

+ Bảo Hành 6 tháng

 


 
24,382,800đ
18,756,000đ

 Vòng Bi SKF 23240

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 200mm
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 360mm
+ Độ dày vòng bi (B) : 128mm
+ Tốc Độ: 1200~1700 r/min
+ Trọng lượng :58,0kg

+ Thương Hiệu SFK

+ Bảo Hành 6 tháng

 


 
Liên hệ

Gối Bi SKF GE200ES - 2RS

+Đường kính trong vòng bi (d) : 200mm 
+Đường kính ngoài vòng bi (D): 290mm,
+Độ dày vòng bi (B) :130mm
+Trọng lượng : 28kg

+HOLINE: 0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)
760,266đ
584,820đ

Vòng bi SKF 22212

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 60mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 110mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 28mm 
+ Tốc Độ: 5600~7500 r/min
+ Trọng lượng 1,17kg

+ Thương Hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

921,808.8đ
838,008đ

Vòng bi SKF 22214

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 70mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 125mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 31mm 
+ Tốc Độ: 5 000~6700 r/min
+ Trọng lượng 1,65kg

+ Thương Hiệu SFK

+Bảo hành 6 tháng
 

1,025,102.1đ
931,911đ

Vòng bi SKF 22215

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 75mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 130mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 31mm 
+ Tốc Độ: 4800~6300 r/min
+ Trọng lượng 1,7kg

+ Thương Hiệu: SFK

+ Bảo hành 6 tháng

1,217,580đ
936,600đ

Vòng bi SKF 22216

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 80mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 140mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 33mm 
+ Tốc Độ: 4300~6000 r/min
+ Trọng lượng 2,1kg

+ Thương Hiệu SFK

+ Bảo hành 6 tháng

1,483,560đ
1,141,200đ
Vòng bi SKF 22217

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 85mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 150mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 36mm 
+ Tốc Độ: 4 000~5600 r/min
+ Trọng lượng 2,7kg
+ Thương Hiệu SKF

+Bảo hành 6 tháng

1,762,020đ
1,355,400đ

Vòng bi SKF 22218

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 90mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 160mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 40mm 
+ Tốc Độ: 3800~5300 r/min
+ Trọng lượng 3,4kg

+ Thương Hiệu SKF

+ Bảo Hành 6 tháng

2,144,766đ
1,649,820đ
Vòng bi SKF 22219

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 95mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 170mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 43mm 
+ Tốc Độ: 3600~4800 r/min
+ Trọng lượng 4,17kg
+ Thương Hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

2,433,210đ
1,871,700đ
Vòng bi SKF 22220

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 100mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 180mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 46mm 
+ Tốc Độ: 3400~4500 r/min
+ Trọng lượng 4,95kg

+ Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

3,268,590đ
2,514,300đ

Vòng bi SKF 22222

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 110mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 200mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 53mm 
+ Tốc Độ: 3 000~4 000 r/min
+ Trọng lượng 7,05kg

+ Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

4,875,000đ
3,750,000đ

Vòng bi SKF 22226

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 130mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 230mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 64mm 
+ Tốc Độ: 2600~3600 r/min
+ Trọng lượng 11,5kg

+ Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

6,530,000đ
5,654,000đ
Vòng Bi SKF 22228

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 140mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 250mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 68mm 
+ Tốc Độ: 2400~3200 r/min
+ Trọng lượng 14kg

+ Thương hiệu SKF 

+ Bảo hành 6 tháng

8,903,700đ
6,849,000đ

Vòng bi SKF 22232 CC/W33

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 160mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 290mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 80mm 
+ Tốc Độ: 2000~2800 r/min
+ Trọng lượng 23kg

Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

638,224đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 21306  CC (CCK)

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 30mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 72mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 19mm 
+ Tốc Độ: 7,5 000~10 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 0,41kg
+Thương hiệu: SKF

+Bảo hành: 6 tháng

662,180đ

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 35mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 80mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 21mm 
+ Tốc Độ: 6.7 000~ 9,5M000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 0,55kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

707,832đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 21308E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 40mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 90mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 23mm 
+ Tốc Độ: 7 000~9,5 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 0,75kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

898,170đ
690,900đ

Vòng bi SKF 22309

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 45mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 100mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 36mm 
+ Tốc Độ: 5300~7000 r/min
+ Trọng lượng 1,4kg
+ Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

968,500đ
745,000đ

 

Vòng bi SKF 21309

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 45mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 100mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 25mm 
+ Tốc Độ: 6300~8500 r/min
+ Trọng lượng :0,98kg
+ Thương hiệu: SKF 

+ Bảo hành: 6 tháng

1,063,140đ
817,800đ

Vòng bi SKF 21310

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 50mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 110mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 27mm 
+ Tốc Độ: 5600~7500 r/min
+ Trọng lượng :1,3kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

1,090,830đ
839,100đ

Vòng bi SKF 22310

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 50mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 110mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 40mm 
+ Tốc Độ: 4800~6300 r/min
+ Trọng lượng 1,85kg

+ Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

1,173,900đ
903,000đ

Vòng bi SKF 21311

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 55mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 120mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 29mm 
+ Tốc Độ: 5600~7500 r/min
+ Trọng lượng 1,75kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

1,539,704.1đ
1,399,731đ

Vòng bi SKF 22312

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 60mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 130mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 46mm 
+ Tốc Độ: 4 000~5300 r/min
+ Trọng lượng 2,95 kg

+ Thương hiệu SKF 

+Bảo hành 6 tháng

1,497,990đ
1,152,300đ

Vòng bi SKF 21312

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 60mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 130mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 31mm 
+ Tốc Độ: 4800~6300 r/min
+ Trọng lượng :2,05kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

1,788,055.5đ
1,625,505đ

Vòng bi SKF 22313

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 65mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 140mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 48mm 
+ Tốc Độ: 3800~5000  r/min
+ Trọng lượng 3,5kg

+ Thương hiệu SKF 

+ Bảo hành 6 tháng 

2,066,238.9đ
1,878,399đ

Vòng bi SKF 22314

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 70mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 150mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 51mm 
+ Tốc Độ: 3400~4500 r/min
+ Trọng lượng 4,3 kg

+ Thương hiệu SKF 

+ Bảo hành 6 tháng 

2,017,470đ
1,551,900đ

Vòng bi SKF 21314

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 70mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 150mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 35mm 
+ Tốc Độ: 4000~5600 r/min
+ Trọng lượng 3,15kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

2,289,690đ
1,761,300đ

Vòng bi SKF 21315

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 75mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 160mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 37mm 
+ Tốc Độ: 4000~5600 r/min
+ Trọng lượng :3.8kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

2,574,390đ
1,980,300đ

Vòng bi SKF 21316

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 80mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 170mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 39mm 
+ Tốc Độ: 3800~5300 r/min
+ Trọng lượng :4.55 kg

+ Thương hiệu SKF 

+ Bảo hành 6 tháng

3,056,430đ
2,351,100đ

Vòng bi SKF 21317

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 85mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 180mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 41mm 
+ Tốc Độ: 3800~5300 r/min
+ Trọng lượng 5,35kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

3,395,340đ
2,611,800đ

Vòng bi SKF 22317

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 85mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 180mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 60mm 
+ Tốc Độ: 2800~3800 r/min
+ Trọng lượng 7,3 kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

3,467,880đ
2,667,600đ

Vòng bi SKF 21318

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 90mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 190mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 43mm 
+ Tốc Độ: 3600~4800 r/min
+ Trọng lượng :6,35kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

3,494,480đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 22318E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 90mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 190mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 64mm 
+ Tốc Độ: 2,6 000~3,6 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 9,05kg

+ Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng 

4,592,250đ
3,532,500đ

Vòng bi SKF 22319

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 95mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 200mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 67mm 
+ Tốc Độ: 2600~3400 r/min
+ Trọng lượng 10kg

+ Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

4,097,396đ

Vòng Bi Tang Trống SKF 21319E/EK

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 95mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 200mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 45mm 
+ Tốc Độ: 3,4 000~4,5 000 Vòng/phút
+ Trọng lượng 7,05kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

4,938,960đ
3,799,200đ

Vòng bi SKF 21320

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 100mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 215mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 47mm 
+ Tốc Độ: 3400~4500 r/min
+ Trọng lượng : 8,95kg

+ Thương hiệu SKF 

+ Bảo hành 6 tháng

4,375,800đ
3,978,000đ

Vòng bi SKF 22320

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 100mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 215mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 73mm 
+ Tốc Độ: 2400~3000 r/min
+ Trọng lượng 13,0kg

+ Thương hiệu SKF 

+ Bảo hành 6 tháng

6,860,100đ
5,277,000đ

Vòng bi SKF 22322

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 110mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 240mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 80mm 
+ Tốc Độ: 2000~2800 r/min
+ Trọng lượng 18 kg

+ Thương hiệu SKF

+ Bảo hành 6 tháng

2,460,120đ
1,892,400đ

Vòng bi SKF 23218 

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 90mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 160mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 52,4mm 
+ Tốc Độ: 2800~3800 r/min
+ Trọng lượng :4,5kg

+ Thương hiệu SKF 

+ Bảo hành 6 tháng

2,266,000đ
2,060,000đ
 
Vòng bi SKF 23022 

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 110mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 170mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 45mm 
+ Tốc Độ: 3400~4300 r/min
+ Trọng lượng 3,7 kg
+ Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng

3,328,650đ
2,560,500đ

Vòng bi SKF 23122

+ Đường kính trong vòng bi (d) : 110mm 
+ Đường kính ngoài vòng bi (D) : 180mm 
+ Độ dày vòng bi (B) : 56mm 
+ Tốc Độ: 2800~3600 r/min
+ Trọng lượng : 6 kg

+Thương hiệu: SKF

+ Bảo hành: 6 tháng