Liên hệ
Nhà sản xuất: KOYO
Đường kính ngoài: mm
Đường kính trong: mm
Chủng loại: Vòng bi đũa đỡ
Độ dày: mm
Trọng lượng: kg

+HOLINE:0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)
Liên hệ
 • Thương hiệu: FAG / Schaeffler
 • Mẫu: Nu 208-E-M1
 • Xuất xứ: Đức
 • Độ dày (mm): khác
 • Phân loại màu: 
 • Cho dù phần tiêu chuẩn: phần tiêu chuẩn
 • Số cột thân lăn: cột đơn
 • Có nên nhập: nhập
 • Vật liệu vỏ ổ trục: thép chịu lực
 • Đường kính trong: 40 mm. Đường kính ngoài: 80 mm. Độ dày: 18 mm. Khối lượng: 0.42 kg.Đường kính trong: 40 mm. Đường kính ngoài: 80 mm. Độ dày: 18 mm. Khối lượng: 0.42 kg.         +HOLINE:0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)                                                                                                                             
Liên hệ
 • Thương hiệu: FAG / Schaeffler
 • Mẫu: 2310 2311 2312 2313 2314 231
 • Xuất xứ: Đức
 • Độ dày (mm): khác
 • Phân loại màu: Lồng NJ2310-E-XL-TVP2: Nylon NJ2310-E-XL-M1 (Lồng: Đồng) NJ2311-E-XL-TVP2 Lồng: Nylon NJ2311-E-XL-M1 (Lồng: Đồng ) Lồng NJ2312-E-XL-TVP2: Nylon NJ2312-E-XL-M1 (Lồng: Đồng) Lồng NJ2313-E-XL-TVP2: Nylon NJ2313-E-XL-M1 (Lồng: Đồng) NJ2314 -E-XL-TVP2 Lồng: Nylon NJ2314-E-XL-M1 (Lồng: Đồng) Lồng NJ2315-E-XL-TVP2: Nylon NJ2315-E-XL-M1 (Lồng: Đồng) Nếu bắt buộc phải có C3 Hoặc các mô hình khác xin vui lòng tham khảo dịch vụ khách hàng
 • Cho dù phần tiêu chuẩn: phần tiêu chuẩn
 • Số cột thân lăn: cột đơn
 • Có nên nhập: nhập
 • Vật liệu vỏ ổ trục: thép chịu lực
                                                                                                                                            +HOLINE:0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)
Liên hệ
Liên hệ
 • Thương hiệu: FAG
 • Mẫu: F6300
 • Độ dày (mm): khác
 • Phân loại màu: FAG-F6300-2ZR --- phớt vỏ sắt FAG-F6301-2ZR --- phớt vỏ sắt FAG-F6302-2ZR --- phớt nắp sắt FAG-F6303-2ZR --- phớt nắp sắt FAG-F6304 -2ZR --- con dấu vỏ sắt
 • Cho dù phần tiêu chuẩn: phần tiêu chuẩn
 • Số cột thân lăn: cột đơn
 • Có nên nhập: nhập
 • Vật liệu vỏ ổ trục: thép chịu lực
 • Đường kính trong (mm): khác+HOLINE:0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)                                                                                                                                    
Liên hệ
 • Thương hiệu: FAG / Schaeffler
 • Mẫu: 2310 2311 2312 2313 2314 231
 • Xuất xứ: Đức
 • Độ dày (mm): khác
 • Phân loại màu: Lồng NJ2310-E-XL-TVP2: Nylon NJ2310-E-XL-M1 (Lồng: Đồng) NJ2311-E-XL-TVP2 Lồng: Nylon NJ2311-E-XL-M1 (Lồng: Đồng ) Lồng NJ2312-E-XL-TVP2: Nylon NJ2312-E-XL-M1 (Lồng: Đồng) Lồng NJ2313-E-XL-TVP2: Nylon NJ2313-E-XL-M1 (Lồng: Đồng) NJ2314 -E-XL-TVP2 Lồng: Nylon NJ2314-E-XL-M1 (Lồng: Đồng) Lồng NJ2315-E-XL-TVP2: Nylon NJ2315-E-XL-M1 (Lồng: Đồng) Nếu bắt buộc phải có C3 Hoặc các mô hình khác xin vui lòng tham khảo dịch vụ khách hàng
 • Cho dù phần tiêu chuẩn: phần tiêu chuẩn
 • Số cột thân lăn: cột đơn
 • Có nên nhập: nhập
 • Vật liệu vỏ ổ trục: thép chịu lực
                                                                                                                                            +HOLINE:0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)
Liên hệ

+ đường kính trong 40mm
+ Đường kính ngoài 80mm
+ Chiều dầy 23mm
+ Chính hãng nhập khẩu từ đức

+HOLINE:0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)                                                                                                                                    
Liên hệ
Vòng bi bánh trước
Cụm ổ trục có đầu trục
Xuất xứ: Đức 

Tổng trọng lượng: 3.7Kg 

+HOLINE:0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)
Liên hệ
 
 • Thương hiệu: FAG / Schaeffler
 • Model: 6200 6201 6202 6203 6204 6205

 •  
 •  Xuất xứ: Đức
 • Độ dày (mm): khác
 •  
 • Vật liệu vỏ ổ trục: thép chịu lự
  Vật liệu vỏ ổ trục: thép chịu lự
  Vật liệu vỏ ổ trục: thép chịu lự
   
 • Số cột thân lăn: cột đơn
+HOLINE:0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)                                                                                                                                    
Liên hệ
 • Thương hiệu: FAG / Schaeffler
 • Model: 6200 6201 6202 6203 6204 6205
 • Xuất xứ: Đức
 • Độ dày (mm): khác
 • Phân loại màu: 6200 2ZR-> con dấu kim loại 6200 2RSR-> con dấu cao su 6200-> mở 6201 2ZR-> con dấu kim loại 6201 2RSR-> con dấu cao su 6201-> mở 6202 2ZR-> con dấu kim loại 6202 2RSR-> con dấu cao su 6202 -> Mở 6203 2ZR-> Con dấu kim loại 6203 2RSR-> Con dấu cao su 6203-> Mở 6204 2ZR-> Con dấu kim loại 6204 2RSR-> Con dấu cao su 6204-> Mở 6205 2ZR-> Con dấu kim loại 6205 2RSR-> Con dấu cao su 6205-> Mở
 • Cho dù phần tiêu chuẩn: phần tiêu chuẩn
 • Số cột thân lăn: cột đơn
 • Có nên nhập: nhập
 • Vật liệu vỏ ổ trục: thép chịu lực

+HOLINE: 0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)
Liên hệ
 • Thương hiệu: FAG / Schaeffler
 • Mẫu: 6000 6001 6002 6003 
 • Xuất xứ: Đức
 • Độ dày (mm): khác
 • Cho dù phần tiêu chuẩn: phần tiêu chuẩn
 • Số cột thân lăn: cột đơn
 • Có nên nhập: nhập
 • Vật liệu vỏ ổ trục: thép chịu lực
+HOLINE:0947987668 / 0962116853 (để được tư vấn tốt nhất)