Con Lắn Chéo - Thanh Trượt Dẫn Hướng CRV1020, CRV1030, CRV1040
Con Lắn Chéo - Thanh Trượt Dẫn Hướng CRV1020, CRV1030, CRV1040
Con Lắn Chéo - Thanh Trượt Dẫn Hướng CRV1020, CRV1030, CRV1040
Con Lắn Chéo - Thanh Trượt Dẫn Hướng CRV1020, CRV1030, CRV1040
Con Lắn Chéo - Thanh Trượt Dẫn Hướng CRV1020, CRV1030, CRV1040
Con Lắn Chéo - Thanh Trượt Dẫn Hướng CRV1020, CRV1030, CRV1040
Con Lắn Chéo - Thanh Trượt Dẫn Hướng CRV1020, CRV1030, CRV1040
Tình trạng :  Còn hàng
Mã hàng: 2284
Giá bán: Liên hệ

Model : CRV-CRVS

CRV1020, CRV1030, CRV1040

Chất liệu CRV : SUJ2 , Độ cứng - 60HRC~ , Chịu nhiệt - 20 ~110*C

Chất liệu CRVS :  SUS440C , Độ cứng - 58HRC~ , Chịu nhiệt - 20 ~140*C

Thành tiền:
Liên hệ