Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Tình trạng :  Còn hàng
Mã hàng: 1660
Giá bán: 600,000đ

Đầu cặp mang ranh mũi khoan từ 1-13  hoặc từ 3-16 5-20mm

Hướng dẫn lựa chọn:

Các lỗ tối đa từ 19 đến 23 và cho các mũi khoan xoắn thông thường là MT2

Các mũi khoan lỗ lớn hơn 23 và những mũi khoan trong vòng 31,75 là MT3

Các lỗ khoan xoắn 32 trở lên 32 và những lỗ trong vòng 49 đều là MT4.

Các lỗ khoan xoắn trên 49 là MT5 và 80 trở lên là MT6

Thành tiền:
600,000đ

 


Hỏi, đáp về sản phẩm

Nhận xét về sản phẩm
5/5
 • 1
  0 đánh giá
 • 2
  0 đánh giá
 • 3
  0 đánh giá
 • 4
  0 đánh giá
 • 5
  1 đánh giá
Chọn điểm đánh giá: 
Thuỳ

Ngày: 13/01/2121 lúc 15:15

Hàng quá chất lượng
Liên hệ
Đầu Kẹp Mang Ranh Mũi Khoan Chuôi Côn
Tình trạng :  Còn hàng
Giá bán: 600,000đ
Thành tiền: 
600,000đ

đầu kẹp mang ranh mũi khoan

đầu kẹp mũi khoan chuôi côn

thông số đầu kep mũi khoan chuôi côn