Con Trượt Vuông THK SHS15C, SHS20C, SHS25C, SHS30C, SHS35C, SHS45C, SHS55C, SHS65C
Con Trượt Vuông THK SHS15C, SHS20C, SHS25C, SHS30C, SHS35C, SHS45C, SHS55C, SHS65C
Con Trượt Vuông THK SHS15C, SHS20C, SHS25C, SHS30C, SHS35C, SHS45C, SHS55C, SHS65C
Con Trượt Vuông THK SHS15C, SHS20C, SHS25C, SHS30C, SHS35C, SHS45C, SHS55C, SHS65C
Con Trượt Vuông THK SHS15C, SHS20C, SHS25C, SHS30C, SHS35C, SHS45C, SHS55C, SHS65C
Con Trượt Vuông THK SHS15C, SHS20C, SHS25C, SHS30C, SHS35C, SHS45C, SHS55C, SHS65C
Con Trượt Vuông THK SHS15C, SHS20C, SHS25C, SHS30C, SHS35C, SHS45C, SHS55C, SHS65C
Tình trạng :  Còn hàng
Mã hàng: 2192
Giá bán: Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SHS

2. Model: SHS (SHS-C, SHS-CM, SHS-LC)

SHS-C : SHS15C, SHS20C, SHS25C, SHS30C, SHS45C, SHS55C, SHS65C

SHS-CM : SHS15CM,SHS15LCM, SHS20CM,SHS20LCM, SHS25CM, SHS25LCM

SHS-LC : SHS15LC, SHS20LC, SHS25LC, SHS30LC, SHS45LC, SHS55LC, SHS65LC

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Thành tiền:
Liên hệ
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ