Vòng bi - Bạc đạn kim  100/30  100/40  15/16  15/20  10/20  12/16  12/20
Vòng bi - Bạc đạn kim  100/30  100/40  15/16  15/20  10/20  12/16  12/20
Vòng bi - Bạc đạn kim  100/30  100/40  15/16  15/20  10/20  12/16  12/20
Vòng bi - Bạc đạn kim  100/30  100/40  15/16  15/20  10/20  12/16  12/20
Vòng bi - Bạc đạn kim  100/30  100/40  15/16  15/20  10/20  12/16  12/20
Vòng bi - Bạc đạn kim  100/30  100/40  15/16  15/20  10/20  12/16  12/20
Vòng bi - Bạc đạn kim 100/30 100/40 15/16 15/20 10/20 12/16 12/20
Tình trạng :  Còn hàng
Mã hàng: 664
Giá bán: Liên hệ
 các mã sản phẩm

NKI 10/20/C3  /  NKI 100/30  /  NKI 100/30/C3    

NKI 100/40  /  NKI 100/40/C3  /  NKI 12/16    

NKI 12/16/C3  /  NKI 12/20  /  NKI 12/20/C3    

NKI 15/16  /  NKI 15/16/C3  /  NKI 15/20

Thành tiền:
Liên hệ
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ