Vòng Bi IKO NUTR 15, NUTR17, NUTR20, NUTR25, NUTR30, NUTR35, NUTR40, NUTR45
Vòng Bi IKO NUTR 15, NUTR17, NUTR20, NUTR25, NUTR30, NUTR35, NUTR40, NUTR45
Vòng Bi IKO NUTR 15, NUTR17, NUTR20, NUTR25, NUTR30, NUTR35, NUTR40, NUTR45
Tình trạng :  Còn hàng
Mã hàng: 2716
Giá bán: 206,672đ (227,339.2đ)

Vòng Bi IKO NUTR 15, NUTR17, NUTR20, NUTR25, NUTR30, NUTR35, NUTR40, NUTR45
Tham khảo các mã và thông số vòng bi ở bảng kích thước

Thành tiền:
206,672đ